masterplanners b.v. 

 management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In organisaties wordt steeds vaker projectmatig gewerkt om specifieke ambities of doelstellingen te realiseren. Projectmatig werken vereist een nieuwe wijze van samenwerken tussen mensen en afdelingen, waarbij nieuwe kennis en managementvaardigheden moeten worden ontwikkeld.

 

 Rob Verberne heeft in het bedrijfsleven en de bouw de kennis en vaardigheden ontwikkeld om processen te sturen en projecten te beheersen.

 

Wanneer proces- of projectmanagement

 

 

 

 

 

 

>>_home

 

 

 

 

 

 

 

>>_planontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

>>_management

 

 

 

 

 

 

 

>>_mediation

 

 

 

 

 

 

 

>>_profiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>_contact

 

 

 

Als de opdracht eenduidig is, het gedrag van de deelnemers en hun netwerk bekend zijn, en de besluitvorming gericht is op het boeken van resultaat is er sprake van projectmanagement. In een dergelijk “gesloten” (project)systeem staat het beheersen van kwaliteit, tijd, geld, organisatie, informatie en risico’s centraal.

 

In alle andere gevallen is een naar buiten gerichte, “open” procesbenadering vereist. Sturing van processen vindt plaats door een iteratieve vraagstelling: waar gaat het over, wanneer is het geschikte moment, hoe snel moet het, door wie en voor wie, waar en op welke manier, tot welke prijs of wat zijn de kosten.  

 

Typering van de aanpak:

 

·         Ambitieus in het formuleren van doelstellingen, gedreven in het bereiken van resultaten

·         Gericht op diepgang en intensiteit waarbij geen ruimte is voor onvolledige of oppervlakkige oplossingen

·         Samenwerking gericht op het bereiken van consensus en het creëren van draagvlak

·         Bieden van groeimogelijkheden door zoeken naar en benutten van unieke, persoonlijke, capaciteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masterplanners b.v.

Dr. Lelykade 303

2583 JZ Den Haag

m: 06 5576 5656

verberne@masterplanners.nl