masterplanners b.v. 

 planontwikkeling, management & mediation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>_home

 

 

 

 

 

 

 

>>_planontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

>>_management

 

 

 

 

 

 

 

>>_mediation

 

 

 

 

 

 

 

>>_profiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>_contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Verberne heeft zijn wortels in het bedrijfsleven en de bouwwereld in binnen en buitenland. Werkend op het raakvlak van organisatie- en bouwkundige processen is het unieke vermogen gegroeid om mensen en partijen met tegengestelde belangen te laten samenwerken.

 

Rob Verberne is onafhankelijk en heeft als kernactiviteiten:

 

Planontwikkeling:  stedenbouwkundige en architectonische projecten voor opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars

 

Management: visie-, beleid-, strategie- en organisatieontwikkeling,  project- en procesmanagement

 

Mediation: voorkomen van conflicten, helpen vinden van creatieve oplossingen en zoeken naar nieuwe opportunities.

 

Zijn klanten:

 

Rob Verberne heeft bij klanten in het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en bij de landelijke en lokale overheid een staat van dienst opgebouwd.

 

Enkele namen:

 

 • Gemeentebestuur van Amersfoort en Deventer
 • Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente te Enschede
 • Rijkswaterstaat Bouwdienst
 • Rijksgebouwendienst
 • Ministerie van Justitie
 • ABN - AMRO
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Korps landelijke politiediensten te Driebergen
 • Bouwcombinatie HSLBrabant Zuid
 • Provincie Noord Brabant
 • Royal Nederland Levensverzekeringen n.v. te Utrecht
 • Zwolsche Algemeene Verzekering
 • PLC projectontwikkeling te Den Haag
 • Gemeentebesturen van Enschede, Rijnwoude en Landsmeer
 • Stichting de Meren/AMC te Amsterdam
 • Delta Psychiatrisch Ziekenhuis te Rotterdam

 

Uitgevoerde opdrachten:

 

 • Gedelegeerd opdrachtgever en projectleider bij de planontwikkeling van het Stadhuiskwartier i.o.v. de gemeente Deventer, een iconische ontwikkeling in de historische binnenstad.
 • Voorzitter van de raad van Beoordelaars (DRD) bij de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede. De DRB heeft als doel om geschillen te beslechten.
 • Interim projectdirecteur van het Cultureel Centrum Eemhuis i.o.v. de gemeente Amersfoort. De opdracht was om de continuďteit van het bouwproces te garanderen en politieke besluitvorming te verkrijgen voor een extra krediet.
 • Procesmanager / mediator bij twee vastgelopen bouwprojecten van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Mediator bij een aantal conflicten tussen GWW aannemers en Rijkswaterstaat Bouwdienst.
 • Procesmanager / mediator bij een vastgelopen bouwproject voor FPK/TBS kliniek te Amsterdam.
 • Mediator bij een conflict tussen het Projectbureau HSL BZ (Rijkswaterstaat) en de aannemerscombinatie HSL Brabant Zuid.
 • Mediator bij een conflict tussen twee aannemerscombinaties die samen een deel van het deelproject HSL 4 hebben uitgevoerd.      
 • Onafhankelijk voorzitter voor Rijkswaterstaat Bouwdienst bij een drietal aanbestedingen met een ‘concurrentiegerichte dialoog'.
 • Advies huisvestingstrategie Provincie Noord Brabant.
 • Advies huisvestingstrategie Royal Nederland levensverzekeringen n.v.  te Utrecht.
 • Advies huisvestingstrategie Zwolsche Algemeene Verzekering te Nieuwegein.
 • Planontwikkeling voor TBS kliniek Almere.
 • Gedelegeerd opdrachtgeverschap bij de bouw van het Stadskantoor in de gemeente Enschede.
 • Gedelegeerd opdrachtgever bij de bouw van Ambulant Centrum Oost, Amsterdam
 • Gedelegeerd opdrachtgever bij de bouw van twee woon- en dienstencentra in Amsterdam.
 • Procesmanagement bij de conversie van bankshops voor ABN-AMRO.
 • Planontwikkeling en procesmanagement voor het hoofdkantoor van het Korps landelijke politiediensten, Klpd te Driebergen.
 • Procesmanagement voor de Centrale Inlichtingendienst, CRI, te Zoetermeer. 
 • Projectmanagement voor de nieuwbouw van de Mesdagkliniek te Groningen.
 • Projectmanagement voor de nieuwbouw van TBS kliniek de Kijvelanden te Rotterdam.
 • Projectmanagement voor nieuwbouw gevangenissen te Krimpen aan de IJssel, Zutphen, Zwolle en Heerhugowaard
 • Planontwikkeling en projectmanagement voor de nieuwbouw van gemeentehuizen te Rijnwoude en Landsmeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masterplanners b.v.

Dr. Lelykade 303

2583 JZ Den Haag

m: 06 5576 5656

verberne@masterplanners.nl